Startsida  Ansökan
::Ansökan om barnomsorg
* = obligatoriskt

PersonuppgifterSteg 1 av 5

Ange barnets och sökandes personnummer (ÅÅMMDD-NNNN).
Barn:*
Sökande (vårdnadshavare):*
Medsökande (vårdnadshavare):

OBS!  Ansökan måste göras klar inom  60  minuter

Du kan ansöka om förskola eller familjedaghem tidigast 6 månader innan ditt barn behöver plats, barnets ködatum räknar vi dock fyra månader innan önskat placeringsdatum.Vi garanterar en plats inom fyra månader. Tänk på att räkna med en inskolningstid på två veckor från och med placeringsdatumet.

Uppgifterna som dataregistreras inom verksamheten behövs för administration, beslut och tillhandahållande av plats och debitering av avgift.

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun. Uppgifterna som dataregistreras inom verksamheten behövs för administration, beslut och tillhandahållande av plats och debitering av avgift. Enligt PuL har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år, få besked om hur personuppgifterna behandlas (§ 26). Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till:

Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
651 84 Karlstad

 
Var vänlig vänta medan sidan laddas...